Bijbels Diner

Het is ons verlangen om dit voor iedereen beschikbaar te stellen, en dat het voor gasten niet een financiële last is.
Daarom bieden wij graag deze avonden aan op basis van donaties.

Wij bieden maatwerk en daarom plannen wij graag een moment waarop we alle details en mogelijkheden met u kunnen bespreken.

Onze hoop en verwachting is dat deze avond een zegen zal zijn tot eer en glorie van God en tot een verdieping van uw geloof en begrip van de Bijbel.