Bijbels Diner

De tafel is feestelijk gedekt en jij bent samen met je vrienden uitgenodigd voor een heus banket. Je bidt in het Hebreeuws en terwijl je dineert, observeer je maaltijdgebruiken en tafelmanieren uit de tijd van Jezus en zijn discipelen. Jouw gastheer ontvangt je met open armen, de olielampjes branden en je ruikt de historie. Stap voor stap word je geleid door de rijke betekenis van het Bijbelse Diner en de diepe geestelijke toepassing in het dagelijks leven. Plotseling stroomt je geest over van een intens nieuw begrip van de Bijbel, je hart brandt van verlangen om diep in de liefde van Jezus Christus te wandelen.

Dit is een Bijbels Diner

Een bijbels diner is geen pascha-seder...

...maar een onderdompeling in het leven van de eerste eeuw. Dinergasten dineren zoals Jezus en zijn discipelen hebben gegeten. Maar het is meer dan een maaltijd - De meeslepende en vaak humoristische presentatie brengt vergeten gewoonten aan het licht. Deze zijn juist een krachtige toevoeging tot begrip van de Bijbel, het Evangelie en Christelijke liefde. Deze worden onthuld door de aangrijpende gebeurtenissen van het Laatste Avondmaal.

Dingen die je zult meemaken...

  • Gerechten die Jezus en zijn discipelen aten tijdens een feest
  • Oude gebruiken, groeten en gebaren
  • Gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het Laatste Avondmaal en wat ze vandaag voor ons betekenen
  • Een verbazingwekkend nieuw begrip van het Heilig Avondmaal